ข้าวโพด/ข้าวสาลีชาวไร่

  • Corn Planter

    ชาวไร่ข้าวโพด

    รายละเอียดสินค้า เครื่องเลื่อยสายพานมี 2, 3,4, 5 ,6,7 และ 8 แถวได้แก่ แท่นหว่านเมล็ด แท่นขุดเจาะและจาน ถาดใส่ปุ๋ยเครื่องจักรเมล็ดพันธุ์ดำเนินการโดยระบบกลไกเครื่องปลูกแบบเครื่องกลมีระบบเชื่อมโยงแบบสามจุดสามารถขนย้ายลงสนามได้สะดวกเครื่องหยอดเมล็ดแบบเครื่องกลสามารถใช้สำหรับการเพาะที่แม่นยำเครื่องนี้สามารถใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ประเภทต่างๆ (เช่น ข้าวโพด ทานตะวัน ฝ้าย ชูการ์บีต ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และลูกไก่...
  • Corn Planter

    ชาวไร่ข้าวโพด

    รายละเอียดสินค้า เครื่องเลื่อยสายพานมี 2, 3,4, 5 ,6,7 และ 8 แถวได้แก่ แท่นหว่านเมล็ด แท่นขุดเจาะและจาน ถาดใส่ปุ๋ยเครื่องจักรเมล็ดพันธุ์ดำเนินการโดยระบบกลไกเครื่องปลูกแบบเครื่องกลมีระบบเชื่อมโยงแบบสามจุดสามารถขนย้ายลงสนามได้สะดวกเครื่องหยอดเมล็ดแบบเครื่องกลสามารถใช้สำหรับการเพาะที่แม่นยำเครื่องนี้สามารถใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ประเภทต่างๆ (เช่น ข้าวโพด ทานตะวัน ฝ้าย ชูการ์บีต ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และลูกไก่...