ชอปเปอร์รวม

  • Gross Choppers

    ชอปเปอร์รวม

    รายละเอียดสินค้า เครื่องตัดก้านฟางใช้สำหรับตัดต้นข้าวโพดสีเขียว (แห้ง) ฟางข้าวสาลี ฟางข้าว และก้านพืชและทุ่งหญ้าอื่นๆวัสดุแปรรูปเหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์โค แกะ กวาง ม้า ฯลฯ และยังสามารถแปรรูปก้านฝ้าย กิ่ง เปลือกไม้ เป็นต้น สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากฟาง การสกัดเอทานอล การทำกระดาษ และไม้ แผงตามสามารถจับคู่กับเครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกำลังหลักการทำงาน โครงสร...