โรงงานเม็ด

  • Pellet Mills 260D

    โรงสีเม็ด 260D

    Fellet Mill Machine เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์เป็นเครื่องแปรรูปอาหารสัตว์ที่บีบอัดวัสดุที่บดแล้วของข้าวโพด กากถั่วเหลือง ฟาง หญ้า แกลบ ฯลฯ ให้เป็นเม็ดโดยตรงตัวเครื่องประกอบด้วยเครื่องส่งกำลัง กล่องเกียร์ เพลาขับ แผ่นดาย ลูกกลิ้งกด ถังป้อน เครื่องตัด และถังจ่ายใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โรงงานแปรรูปอาหารเม็ด ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์ปีก เกษตรกรรายบุคคล และฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง ฟาร์ม...