โรตารี่ไถนา

  • Agriculture Rotary Tillers

    ไถนาโรตารี่เพื่อการเกษตร

    รายละเอียดสินค้า รถไถเดินตามแบบโรตารี่ที่มีฟันตัดแบบหมุนเป็นชิ้นส่วนที่ใช้งานเรียกอีกอย่างว่าเครื่องไถพรวนแบบโรตารี่ตามการกำหนดค่าของแกนใบมีดหมุน มันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทแกนนอนและประเภทแกนแนวตั้งไถพรวนแกนแนวนอนพร้อมแกนใบมีดแนวนอนใช้กันอย่างแพร่หลายการจำแนกประเภทมีความสามารถในการบดดินที่แข็งแกร่งการดำเนินการเดียวสามารถทำให้ดินแตกละเอียด ดินและปุ๋ยผสมอย่างสม่ำเสมอ และระดับพื้นดิน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ...