ชาวไร่ข้าวสาลี

  • Wheat Planter

    ชาวไร่ข้าวสาลี

    รายละเอียดสินค้า ชาวไร่เมล็ดพืชหว่านข้าวสาลีคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 9 ถึง 24 แถวสินค้าประกอบด้วย โครง, กล่องใส่ปุ๋ย, เครื่องวัดเมล็ด, ท่อจ่ายปุ๋ย, ที่เปิดร่องลึก และล้อเจียรการดำเนินการทิ้ง ให้ปุ๋ย เพาะเมล็ด และปรับระดับสามารถทำได้ในครั้งเดียวตัวเครื่องปรับง่าย แข็งแรง และสามารถใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามบริเวณต่างๆโดยการปรับปลายคันไถหรือจาน เมล็ดจะมีความลึกเท่ากันเพื่อให้แน่ใจว่างอกพร้อมกันเดอะ ...